ออกรถใหม่มา ใช้ไม่ถึง 1,000 กม. ขับอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร ยางระเบิด...