ยางขอบยังดีอยู่ครับ เสียงอาจจะมาจากกันสาดอย่างที่คุณว่า...