เวลาวิ่งเร็วๆครับ ซํก 100 จะได้ยินเสียงลมอู้อี้เข้าทางประตู พอจะแก้ไข หรือต้องเช็คตรงจุดไหนบ้างครับ