เชิญแอดเพื่อนเพื่อพูดคุยเพื่อสอบถามการออกรถ/การใช้รถได้ที่โอเล่ก่อนนะครับ...