เพราะบ้านเราขับฝั่งขวาครับ ฟุตปาธอยู่ฝั่งซ้าย บริษัทรถทุกค่ายจะต้องปรับให้ไฟฝั่งซ้ายของเราให้เห็ นไกลกว่าฝั่งขวาครับ