สายสัญญาณเสียงคุณภาพ
สาย RCA, AUX, MIC

https://web.facebook.com/pg/%E0%B8%A...B8%B2%E0%B8%93...