ทำคู่แดมป์ ผลที่ได้รถเงียบมากครับ เสียงรบกวนจากข้างนอกแทบไม่มีผมใช้เทปยางของ 3m แนะนำเลย