ประกาศ

Collapse
No announcement yet.

เป็นพนักงานประจำก็เป็นเจ้าของธุรกิจส่งออกได้โดยไม่ต้องลงมือ

Collapse
X
 • Filter
 • เวลา
 • Show
Clear All
new posts

 • เป็นพนักงานประจำก็เป็นเจ้าของธุรกิจส่งออกได้โดยไม่ต้องลงมือ

  บริการสร้างธุรกิจส่งออกให้คุณฟรีตั้งแต่เริ่มต้นจนป ิดการขายและได้รับกำไร แล้วจึงคิดค่าบริการ10%ของกำไรที่คุณได้รับ
  (คิดค่าบริการเมื่อได้รับกำไรแล้วเท่านั้น)  ที่มาของโครงการ
  พื้นฐานความต้องการของมนุษย์ทุกคนคืออยากรวย อยากมั่นคงและอยากมีธุรกิจส่งออกเป็นของตนเอง แต่ปัญหาคือในชีวิตการทำงานจริงหลายคนก็ไม่มีเวลาเริ ่มต้นทำอาชีพที่สอง หรือไม่กล้าเสี่ยงลาออกจากงานประจำมาเริ่มต้นทำธุรกิ จส่วนตัว เราเข้าใจในข้อจำกัดนี้ดีจึงเห็นเป็นโอกาสที่จะมาช่ว ยสานฝันในการสร้างธุรกิจส่งออกให้คุณจนสำเร็จ โดยที่คุณไม่ต้องลาออกจากงานประจำ และไม่ต้องลงมือเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยตนเองอีกด้วย

  วิธีดำเนินงานของโครงการนี้

  - สิ่งที่เราจะทำให้กับคุณในโครงการนี้
  เราจะเป็นตัวแทนของคุณในการเป็นผู้ส่งออกซึ่งจะดำเนิ นธุรกิจในบทบาทของ Trading (ธุรกิจซื้อมาขายไป) อย่างครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่ช่วยท่านเลือกสินค้าที่จะนำมาขาย ช่วยตั้งชื่อสินค้า(หากท่านอยากมีแบรนด์เป็นของตนเอง ) ช่วยติดต่อโรงงานในไทย ช่วยตั้งราคา สมัครสมาชิกเว็บไซต์ Alibaba.com เว็บไซต์ด้านการค้าระหว่างประเทศอันดับ 1 ของโลกเพื่อหาลูกค้า ช่วยลงขายสินค้าในเว็บ Alibaba ตอบเมลล์ลูกค้า รับออเดอร์พร้อมแจ้งออเดอร์ที่ได้รับให้คุณทราบ เรียกเก็บเงินจากลูกค้าต่างประเทศ จ่ายเงินค่าสินค้าให้โรงงาน และโอนเงินกำไรที่ได้รับให้กับคุณ รวมถึงติดตามการส่งออกสินค้าจนกว่าสินค้าจะลงเรือ

  - สิ่งที่คุณจะต้องทำในโครงการนี้
  ผู้ที่สนใจใช้บริการจากเราเพียงชำระเงินค่าสมัครสมาช ิก Alibaba จำนวนเงิน 56,200 บาท (ค่าสมาชิกตามจริง) พร้อมยื่นหนังสือทะเบียนพาณิชย์ในนามบุคคลธรรมดามาที ่เราหรือนัดรับแล้วแต่สะดวก (การสมัครใช้งาน Alibaba จะต้องส่งเอกสารสำคัญนี่ประกอบการสมัครด้วย)  หมายเหตุ1: กรณีลูกค้าไม่สะดวกที่จะไปจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้เราไปจดทะเบียนพาณิชย์แทนท่านได้ โดยในส่วนนี้มีค่าบริการ 2,000 บาท(รวมค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนแล้ว)

  เอกสารที่ท่านต้องเตรียมให้เราเพื่อมอบอำนาจให้เราไป จดทะเบียนพาณิชย์แทนมีดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประชนพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมลายเซ็นต์ของท่านและของพยาน (แบบฟอร์มนี้เราจะส่งให้ท่านไปกรอกข้อมูลมาก่อนล่วงห น้า)
  4. กรณีลูกค้าไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน ณ สถานประกอบการตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  - หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน (แบบฟอร์มนี้เราจะส่งให้ท่านไปกรอกข้อมูลมาก่อนล่วงห น้า)
  - สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูก ต้อง
  - สำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้านพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อ ง

  หมายเหตุ2: หลังจากลูกค้าชำระเงินค่าสมาชิกแล้ว ทางเว็บ Alibaba.com จะใช้เวลายืนยันตัวตนจากเอกสารในการสมัครเป็นเวลา 2 สัปดาห์จึงจะสามารถลงขายสินค้าใน Alibaba ได้ ระหว่างรอนี้เราจะเริ่มต้นที่ขั้นตอนการเลือกสินค้าแ ละพูดคุยเรื่องราคากับโรงงานไปก่อน


  หมายเหตุ3: ค่าใช้จ่ายอื่นๆในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริก ารเป็นตัวแทนส่งออก ลูกค้าจะต้องเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายนี้เอง เช่นค่าตั่วเครื่องบิน ค่าโรงแรม (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดและต้องการเรียกให้เราไปพ บ) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูโรงงาน  ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
  1. ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตเร็วขึ้นและช่วยประ หยัดเวลาของท่านในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจ
  2. ช่วยลดความเสี่ยงของท่านจากการลาออกจากงานประจำเพื่อ มาเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆ
  3. ธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับ เงินที่คุณนำมาลงทุน ซึ่งมี %ผลตอบแทนที่สูงกว่าและแน่นอนกว่าการลงทุนในหุ้น


  แผนการในอนาคต
  เมื่อเราดำเนินธุรกิจส่งออกให้คุณไปเป็นเวลา 6 เดือนเป็นอย่างน้อยหรือจนกว่าจะได้ออเดอร์คงที่แล้ว ท่านสามารถที่จะจดทะเบียนนิติบุคคลและเปิดบริษัทเป็น ของท่านเองเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

  วิธีการชำระเงิน
  ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินอย่างปลอดภัยได้ที่บัญชี Paypal หรือจ่ายเมื่อนัดพบส่งเอกสารหรือชำระให้ Alibaba โดยตรงด้วยตัวท่านเอง

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 098-3809521 (คุณปอย)
  รับบริการจำนวนจำกัดค่ะ
  Last edited by ExportRich; 13-08-2017, 16:34.
Working...
X