ประกาศ

Collapse
No announcement yet.

ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ซ่อมห้าง ราคาเริ่มต้น 11,500 บาท ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก No excess

Collapse
X
 • Filter
 • เวลา
 • Show
Clear All
new posts

 • #16
  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
  1.คุณบวรพศ กรุงเทพ
  2. คุณพัชรา กรุงเทพ
  3.คุณชลฤดี วิริยะ
  4.คุณสุวรรณา วิริยะ
  5. คุณกฤษดา วิริยะ
  6. คุณภาณุมาศ วิริยะ
  7. คุณกมล ธนชาต

  Comment


  • #17
   รายละเอียดและความคุ้มครอง ประกันภัยชั้น 1

   ประกันภัยชั้น 1 เป็น ประกันภัยรถยนต์ การคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาปร ะกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด
   • คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
   • รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
   • ซ่อมรถของผู้เอาประกัน
   • ชดเชยเมื่อรถยนต์สูญหาย
   • ชดเชยเมื่อรถยนต์เกิดไฟไหม้
   • ซ่อมรถยนต์และชดเชยทรัพย์สินของคู่กรณี
   • ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (รถคู่กรณี)
   • วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)

   Comment


   • #18
    ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
    1.คุณกฤติกา กรุงเทพ
    2. คุณวารัตดา กรุงเทพ
    3.คุณพรวลัย กรุงเทพ
    4.คุณภารดี กรุงเทพ
    5. คุณมนัน วิริยะ
    6. คุณปรีชา วิริยะ
    7. คุณวราลี ธนชาติ
    8.คุณภาสวร สินมั่นคง
    9.คุณสุนิติ สินมั่นคง
    10.คุณรุจาภา สินมั่นคง

    Comment


    • #19
     รายละเอียดและความคุ้มครอง ประกันภัยชั้น 1

     ประกันภัยชั้น 1 เป็น ประกันภัยรถยนต์ การคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาปร ะกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด
     • คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
     • รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
     • ซ่อมรถของผู้เอาประกัน
     • ชดเชยเมื่อรถยนต์สูญหาย
     • ชดเชยเมื่อรถยนต์เกิดไฟไหม้
     • ซ่อมรถยนต์และชดเชยทรัพย์สินของคู่กรณี
     • ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (รถคู่กรณี)
     • วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)

     Comment


     • #20
      ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
      1.คุณกมลเทพ กรุงเทพ
      2. คุณจารุนันท์ กรุงเทพ
      3.คุณชนัดดา กรุงเทพ
      4.คุณฐิติพันธ์ วิริยะ
      5. คุณมนัน วิริยะ วิริยะ
      6. คุณเยาวนาถ วิริยะ
      7. คุณกฤตยา วิริยะ
      8.คุณประเวก สินมั่นคง
      9.คุณประยุทธ สินมั่นคง
      10.คุณธนงค์ สินมั่นคง
      11.ชวารี เมืองไทย

      Comment


      • #21
       รายละเอียดและความคุ้มครอง ประกันภัยชั้น 1

       ประกันภัยชั้น 1 เป็น ประกันภัยรถยนต์ การคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาปร ะกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด
       • คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
       • รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
       • ซ่อมรถของผู้เอาประกัน
       • ชดเชยเมื่อรถยนต์สูญหาย
       • ชดเชยเมื่อรถยนต์เกิดไฟไหม้
       • ซ่อมรถยนต์และชดเชยทรัพย์สินของคู่กรณี
       • ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (รถคู่กรณี)
       • วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)

       Comment


       • #22
        ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
        1.คุณนิรดา กรุงเทพ
        2. คุณศุภกร กรุงเทพ
        3.คุณวนิดา วิริยะ
        4.คุณรัตนา วิริยะ
        5. คุณณัฐวัฒน์ วิริยะ
        6. คุณพิชา เมืองไทย
        7. คุณยศวิน สินมันคง
        8.คุณบุศรินทร์ สินมั่นคง
        9.คุณชัชวาลย์ ธนชาต

        Comment


        • #23
         ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
         1.คุณฉัตรเฉลิม กรุงเทพ
         2. คุณฐิรเชษฐ์ กรุงเทพ
         3.คุณศุภมาศ กรุงเทพ
         4.คุณพศวัต วิริยะ
         5. คุณณัฐวุฒิ วิริยะ
         6. คุณพีรวัส วิริยะ
         7. คุณปาราเมศ สินมั่นคง
         8.คุณรวิพล สินมั่นคง
         9.คุณสุรพงศ์ สินมั่นคง
         10.คุณพิสุทธิ์ เมืองไทย

         Comment

         Working...
         X